Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Parturi-kampaamo Magnetic Oy

y-tunnus: 2446764-1

info@magnetic.fi

Asiakkailta kerätään ajanvarauksen tai palvelun- ja tuoteoston yhteydessä:

– nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

– suostumus markkinointiviesteihin (valinnainen)

– ajanvaraus- ja kassajärjestelmä kerää lisäksi henkilökohtaista dataa kuten ajanvaraushistoria, maksamiseen tarvittavat maksukorttitiedot ja laskutustiedot.

Tietoja käytetään:
– laskutukseen

– lahjakorttien tilaukseen

– asiakassuhteen hoitoon

– markkinointiin

– asiakasyhteydenottoihin, viesteihin ja niihin vastaamiseen

– lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen


Asiakastietoja säilytetään toistaiseksi, ellei niiden poistamista erikseen pyydetä.


Ajanvaraamisen ja oston yhteydessä yllämainitut henkilötiedot tallentuvat Phorest ajanvaraus- ja kassajärjestelmään.  Lahjakorttikauppa Giftin- palvelussa, asiakastiedot tallentuvat Gifti-lahjakorttipalveluun. Muuten Parturi-kampaamo Magnetic Oy ei siirrä asiakastietoja kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisille mikäli laki näin vaatii. Asiakastiedot voivat siirtyä myös yritys- tai liiketoimintajärjestelyissä esim. yrityskauppa. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.


Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet:

– saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
– saada pääsy tietoihin
– oikaista tietoja
– poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– rajoittaa tietojen käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustaa tietojen käsittelyä
– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:

– tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
– milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen.

Yllämainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen: info@magnetic.fi