Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Parturi-kampaamo Magnetic Oy

y-tunnus: 2446764-1

info@magnetic.fi

 

Asiakkailta kerätään ajanvarauksen tai palvelun- ja tuoteoston yhteydessä:

– nimi, sähköpostiosoite puhelinnumero

 

Tietoja käytetään:
– laskutukseen
– lahjakorttien tilaukseen
– asiakassuhteen hoitoon
– lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen


Asiakastietoja säilytetään toistaiseksi, ellei niiden poistamista erikseen pyydetä.

Lahjakorttikauppa Giftin- palvelussa, asiakastiedot tallentuvat Gifti-lahjakorttipalveluun. Muuten Parturi-kampaamo Magnetic Oy ei siirrä asiakastietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet:

– saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
– saada pääsy tietoihin
– oikaista tietoja
– poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– rajoittaa tietojen käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustaa tietojen käsittelyä
– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:

– tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
– milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen.